Hudební intonace a sluchová analýza

Rytmický a intonační výcvik (jehož součátní je i zpěv z not) považujeme jedním z hlavních prostředků rozvoje hudebních schopností. Jeho předpokladem je alespoň základní ovládnutí >hudební nauky<.

K intonaci se vztahuje velké množství metod, které můžeme rozdělit na tonální a intervalové.


Tonální písňová metoda Ladislava Daniela

Tonální metody jsou pro začátečníky vhodnější - nevyžadují zvláštní znalost hudební teorie, vedou k čisté intonaci a zpívající snadněji udrží tóninu. Tóny zde chápeme jako stupně určité tóniny. I nehudebník dokáže intonovat a poznat stupeň tóniny na základě znalosti písně na tento stupeň začínající. Například, pokud potřebujeme zazpívat tón g1 ve stupnici C dur, stačí zazpívat písničku To je zlaté posvícení a od g přirozeně začneme.

OPĚRNÉ PÍSNĚ